Spar CO2 for fremtidens generationer
Produkt
Brændekedel - Bonus-Light

- effektivt brændefyr, også velegnet til træpiller

Skoven som energiforsyning
Brændefyret Bonus-Light er det ideelle valg for den, der ønsker at kunne dække hele varmeforbruget med træ og som vil bevare muligheden for fyring med træpiller.

HS Tarm's Bonus-Light brændefyr opfylder de skærpede krav til nyttevirkning som krævet i Bygningsreglementerne efter 1. januar 2006 - både med brænde og træpillebrænder.

Brænde er moderne, miljøvenlig brændsel (lagret solenergi), der er CO2-neutral, idet den CO2, der dannes under forbrændingen bruges/omdannes, når det nye træ vokser.

Der er desuden god økonomi i at fyre med brænde afhængig af, hvordan man køber det, men træfyring er ikke blot et spørgsmål om økonomi - det er en livsstil. Brændet skal klargøres, være tørt, savet og klø­vet til de rette dimensioner.

Bonus-Light brændefyret er konstrueret til høj-effektiv forbrænding af tørt brænde (skovtræ med 15-25% vandindhold).

På grundlag af solid erfaring og afprøvning lever kedlen ved korrekt anvendelse op til selv de strengeste krav til effektiv og miljøvenlig forbrænding af træ.

Stor fyrboks og store døre gør betjeningen let, og de »varme sider« (ikke vandkølet) gør ­Bonus brændefyret mere to­le­rant over for variationer i brændselskvaliteten.

Den bedste forbrænding og højeste ydelse fås ved anvendelse af tørt brænde (ca. 20% vand) savet i længder der passer til kedlens fyr­boks (1/2 m) og kløvet til 10-15 cm tykkelse.


Bonus-Light kedlen skal installeres med varmelagertank
Rigtig lufttilførsel (3,5-4 m3/kg træ) er en betingelse for miljøvenlig forbrænding af skovtræ uden røggener. Bonus kedlen er derfor forsynet med en termostatstyret ventilator, der suger den nødvendige luft ind i brændkammeret og bortskaffer de afkølede røggasser.

Da kedlens ydelse en del af året er større end husets varmebehov, skal Bonus kedlen altid installeres med en passende lagertank, der mindst kan lagre energien i én fyr­boks­fyldning af træ, og som har tilstrækkelig kapacitet til at holde huset varmt om natten.


Fordelene med lagertanke er endvidere:
  • højeste nyttevirkning (mindre forbrug af brænde),
  • bedre miljøbeskyttelse og ingen problemer med sod i kedel og skorsten (renere forbræn­ding),
  • længere levetid for kedlen (kan altid komme af med varmen),
  • større betjeningskomfort.
Tilbage til produktoversigt


Produktinfo    
Tekniske data
Egenskaber   

Mangler du jordvarme eller andre ønsker? Kontakt Jens Lassen VVS for et uforpligtende tilbud.
Aut. VVS installatør Jens Lassen  ·  Hestehavevej 4A  ·  4690 Haslev  ·  Telefon 5631 3014  ·  Vagt telefon 4017 3014  ·  Se på kort