Med solvarme kan du spare cirka 60% af udgiften til varmt vandsproduktion
Produkt
Brændekedel - Solo Innova

- Moderne brændekedel

HS Tarm's brændekedel Solo Innova er konstrueret til høj-effektiv forbrænding af tørt brænde (skovtræ med 15-25% vandindhold).

På grundlag af solid erfaring og afprøvning, lever kedlen ved korrekt anvendelse op til selv de strengeste krav til effektiv og miljøvenlig forbrænding af træ.

Da brændekedlen har en stor fyrboks og store døre er betjeningen let, og de »varme sider« (ikke vandkølet) gør Solo Innova mere tole­rant over for variationer i brændselskvaliteten.

Den bedste forbrænding og højeste ydelse fås ved anvendelse af tørt brænde (ca. 20% vand) savet i længder der passer til brændekedlens fyr­boks (30 cm eller 50 cm) og kløvet til 10-15 cm tykkelse.

Solo Innova skal installeres med v­armelagertank

Rigtig lufttilførsel (3,5-4m3/kg træ) er en betingelse for mil­­j­øvenlig forbrænding uden røggener. Brændekedlen Solo Innova er der­for forsynet med en termostatstyret suge-træk-ventilator, der suger den nødvendige luft ind i brændkammeret og bortskaffer de afkølede røggasser.

Da­ brændekedlens ydelse en del af året er større end husets var­mebehov, skal Solo Innova altid installeres med en passende lagertank, der mindst kan lagre energien i een fyrboksfyldning, og som har tilstrækkelig kapacitet til at holde huset varmt om natten. Solo Innova LC med Lambda-styring behøver ikke så stor lagertank.

Fordelene med lagertanke er endvidere:
  • højeste nyttevirkning (giver mindre forbrug af brænde),
  • bedre miljøbeskyttelse og ingen problemer med sod i kedel og skorsten (renere forbrænding),
  • længere levetid for brændekedlen (kan altid komme af med varmen)
  • større betjeningskomfort
Tilbage til produktoversigt


Produktinfo    
Tekniske data
Egenskaber   

Mangler du jordvarme eller andre ønsker? Kontakt Jens Lassen VVS for et uforpligtende tilbud.
Aut. VVS installatør Jens Lassen  ·  Hestehavevej 4A  ·  4690 Haslev  ·  Telefon 5631 3014  ·  Vagt telefon 4017 3014  ·  Se på kort